Ông nhìn theo bác sĩ Davis và bác sĩ Gray khuất sau góc tường người mường

“Theo ông thì bao lâu nữa chúng tôi mới có thể được gặp bà ấyn John hỏi. “Bác sĩ phải phân tích tình trạng tinh thần và thể chất của chị ấy để xác định xem khi nào chị ấy có thể. Điều quan trọng nhất là phải giữ cho những dấu hiệu sông ổn định để chị ấy có thế’ tiếp tục hồi phục. Bác người mường sĩ Gray sẽ không cách ly các vị lâu hơn người mường mức cần thiết đâu,” Ben bảo họ. “Ông Goodwin,” bác sĩ Gray nói khi vừa bước vào phòng chờ, “xin lỗi cho tôi gặp bác sĩ Davis? Tôi cần nói chuyện. Bác sĩ Gray không trả lời câu hỏi nào của ông, mà lại trao đổi với người đàn ông lạ mặt này về tình trạng vợ. Ông nhìn theo bác sĩ Davis và bác sĩ Gray khuất sau góc tường. “Có chuyện gì vậy bác sĩ Gray?” Ben hỏi bác sĩ Gray. “Tôi không muôn nói trước mặt ông Goodwin. Bà Goodwin vẫn ổn. Bà ấy gọi tóm tắt lịch sử việt nam tên và đòi gặp tóm tắt lịch sử việt nam ông.

ông là Ben phải không?”
“Đúng vậy”.

“Kể từ khi nói được, bà ấy đòi gặp ông suốt.

Tôi không muôn nói gì với ông Goodwin trước khi trao đổi với ông. Tôi không biết đang có chuyện gì giữa ông và gia người mông đình bà người mông ây. Thât ra dày không phâi là viêc cüa tôi, nhitag tôi quan tâm dên tinh hïnh sifc khôe cua ba ay. “Bâc s| Gray, moi mue dich cüa tôi dêu trong sâng. Không cô chuyên gi mô âm câ,” Ben doan chàc vdi ông. “Tôi së không làm dieu gi gây câng thàng hay ton hai cho gia dïnh Goodwin.

Neu tôi co giâi thich lÿ do tôi cô mat I dây, tôi nghï së không công bàng vôi gia dinh ho vï tôi không thë làm cho ho hiê’u. Chinh ban thân tôi cüng câm thây khô hiëu.

You might also like

Leave a Reply